Home
    

O nás

O nás

Na trhu poradenských agentur působíme již řadu let a máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou, realizací a řízením projektů. Jsme schopni vstoupit do jakékoliv fáze projektového cyklu, poskytujeme konzultační a poradenskou činnost, zajišťujeme koordinaci projektových aktivit a v neposlední řadě také dohled nad dodržováním podmínek jednotlivých dotačních titulů. Specializujeme se především na investiční projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury, občanské vybavenosti, vzdělávání, jakož i na ty, které se věnují naplňování cílů ochrany životního prostředí či podpoře podnikání. Služby poskytujeme veřejnému i privátnímu sektoru.

V této oblasti poskytujeme následující činnosti:
- posouzení a formulace projektového záměru
- vyhledání vhodného dotačního programu
- zpracování žádosti o dotace včetně všech povinných příloh
- administrativní dohled nad realizací projektu
- monitorovací zprávy, žádosti o platbu
- zabezpečení výběrových řízení a dodávky prací TDI a BOZP
- poskytování průběžných konzultací
- vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Na trhu poradenských agentur působíme již řadu let a máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou, realizací a řízením projektů. Jsme schopni vstoupit do jakékoliv fáze projektového cyklu, poskytujeme konzultační a poradenskou činnost, zajišťujeme koordinaci projektových aktivit a v neposlední řadě také dohled nad dodržováním podmínek jednotlivých dotačních titulů.
HOMEmezeraO NÁSmezeraSLUŽBYmezeraREFERENCEmezeraAKTUALITYmezeraKONTAKT
Webdesign by 5Q