Home
    

Služby

Služby

Na trhu poradenských agentur působíme již řadu let a máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou, realizací a řízením projektů. Jsme schopni vstoupit do jakékoliv fáze projektového cyklu, poskytujeme konzultační a poradenskou činnost, zajišťujeme koordinaci projektových aktivit a v neposlední řadě také dohled nad dodržováním podmínek jednotlivých dotačních titulů.

Poradenská činnost Inženýrská činnost
Poskytujeme komplexní poradenskou činnost v oblasti dotační politiky. Váš projektový záměr posoudíme, připravíme, zpracujeme a podáme žádost o dotaci včetně všech povinných příloh. Zajistíme pro Vás výběrové řízení i komunikaci s poskytovatelem dotace, včetně administrativního dohledu nad realizací projektu včetně monitoringu po dobu udržitelnosti projektu. Nabízíme Vám komplexní inženýrské služby, zastupování investorů, zajištění výběrových řízený a marketingu.
Na trhu poradenských agentur působíme již řadu let a máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou, realizací a řízením projektů. Jsme schopni vstoupit do jakékoliv fáze projektového cyklu, poskytujeme konzultační a poradenskou činnost, zajišťujeme koordinaci projektových aktivit a v neposlední řadě také dohled nad dodržováním podmínek jednotlivých dotačních titulů.
HOMEmezeraO NÁSmezeraSLUŽBYmezeraREFERENCEmezeraAKTUALITYmezeraKONTAKT
Webdesign by 5Q